previous arrow
next arrow
Slider
024 6328 3688
0766 79 3688
Dịch vụ của chúng tôi

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1/ Nghiệp vụ, kỹ năng cơ bản: Nghi thức tác phong, điều lệnh đội hình đội ngũ Nghiệp vụ kiểm tra, tuần tra kiểm soát, canh gác Nghiệp vụ nhận[...]

BẢO VỆ SỰ KIỆN

Công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ VinaStar luôn đáp ứng nhu cầu bảo vệ các sự kiện lớn, đảm bảo an ninh trật tự...

BẢO VỆ CÔNG TRƯỜNG, KHO BÃI

Công trường là mục tiêu bảo vệ đặc thù rất phức tạp. Chính vì vậy chúng tôi luôn đề cao tầm quan trọng công tác...

BẢO VỆ NHÀ MÁY, XÍ NGHIỆP, KHU CÔNG NGHIỆP

Các công ty nhà máy, xí nghiệp phải đối mặt với thực tế trộm cắp và các hành vi phá hoại có thể xảy ra...

BẢO VỆ CƠ QUAN, TRƯỜNG HỌC, BỆNH VIỆN

Cơ quan, trường học, bệnh viện là các khu vực công cộng nơi thường xuyên tập trung đông người, phức tạp. Loại hình này đòi...